Đội ngũ tư vấn viên nhiều kinh nghiệm, các bạn biên tập viên là những thành viên năng động. Họ không làm một công việc duy nhất, đến với Vaytien3s.com cũng vậy, phần lớn các bạn yêu thích lĩnh vực này, đam mê viết lách, mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.