Tag Archives: Thanh toán thẻ tín dụng

Cách thanh toán thẻ tín dụng Citibank – đa dạng, nhiều tiện ích

Cách thanh toán thẻ tín dụng Citibank

Hiện nay, nhu cầu dùng thẻ tín dụng tại Việt Nam tăng khá cao. Bởi những chiếc thẻ luôn mang lại nhiều lợi ích vượt trội, và giúp chủ thẻ thuận tiện hơn trong các giao dịch tài chính. Trong quá trình sử dụng thẻ, chủ thẻ cần đặc biệt tới việc thanh toán thẻ […]