QUAN TRỌNG: Vay tiền 3s là website cung cấp thông tin. Khoản vay của bạn được thẩm định và giải ngân bởi ngân hàng. Chúng tôi không có trách nhiệm - nghĩa vụ và quyền hạn thẩm định - giải ngân. Nếu bạn không đủ điều kiện vay sẽ bị từ chối theo điều kiện vay mà ngân hàng cung cấp. Vui lòng tham khảo chi tiết về điều kiện - hồ sơlãi suất và phí (nếu có) của khoản vay. Chúng ở các mục 1-2-3 trong bài viết.

Để hoàn tất thủ tục vay một cách nhanh chóng bạn đọc có thể sử dụng các mẫu có sẵn (tương ứng) với hình thức vay mà mình mong muốn.

Với mỗi mình thức vay sẽ có một mẫu hồ sơ, bản mẫu này được ngân hàng – tổ chức tín dụng quy định phát hành vì thế khách hàng cần tải và in, điền thông tin theo mẫu có sẵn.

Đối với hình thức vay theo lương bạn đọc có thể chỉ cần tải biểu mẫu “Xác nhận lương & công tác” thay vì tải từng cái một.
Khách hàng vay theo đăng ký xe cần tải mẫu “Xác nhận thông tin xe máy”.
Khách hàng vay theo hóa đơn điện cần tải mẫu “Xác nhận tiền điện“.
Với “Mẫu xác nhận tạm trú” dành cho mọi khách hàng, mọi hình thức vay tiền mặt, vay tín chấp.