Tải mẫu hồ sơ vay vốn

Hoàn tất hồ sơ vay vốn của bạn

Mỗi hồ sơ vay cần có những giấy tờ, biểu mẫu khác nhau tùy thuộc vào hình thức vay mà bạn tham gia. Hầu hết các ngân hàng đều có mẫu sẵn tuy nhiên đây là những giấy tờ căn bạn mà mỗi khách hàng cần có khi nộp hồ sơ đăng ký vay tiền ngân hàng.

Đây là những biểu mẫu phổ biến mà khách hàng cần phải có. Bên cạnh đó những biễu mẫu bắt buộc khách hàng cần liên hệ với chuyên viên tư vấn của từng ngân hàng mà bạn đăng ký vay vốn. Mỗi ngân hàng có 1 biểu mẫu đăng ký vay vốn khác nhau.

01

Chọn biểu mẫu bạn thiếu

Chọn biểu mẫu mà bạn đang thiếu trong bộ hồ sơ của mình và tải chúng xuống để hoàn tất.

02

Lưu trữ

Lưu trữ về máy tính của bạn và tiến hành điền thông tin cần thiết.

03

Điền thông tin

Điền thông tin cá nhân của bạn để hoàn tất hồ sơ vay vốn theo yêu cầu từ ngân hàng.

Để hoàn tất thủ tục vay một cách nhanh chóng bạn đọc có thể sử dụng các mẫu có sẵn (tương ứng) với hình thức vay mà mình mong muốn.

Với mỗi mình thức vay sẽ có một mẫu hồ sơ, bản mẫu này được ngân hàng – tổ chức tín dụng quy định phát hành vì thế khách hàng cần tải và in, điền thông tin theo mẫu có sẵn.

Đối với hình thức vay theo lương bạn đọc có thể chỉ cần tải biểu mẫu “Xác nhận lương & công tác” thay vì tải từng cái một.
Khách hàng vay theo đăng ký xe cần tải mẫu “Xác nhận thông tin xe máy”.
Khách hàng vay theo hóa đơn điện cần tải mẫu “Xác nhận tiền điện“.
Với “Mẫu xác nhận tạm trú” dành cho mọi khách hàng, mọi hình thức vay tiền mặt, vay tín chấp.

Bài viết mới nhất

tin tức vay vốn mới cập nhật